Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

20. výročí Sametové revoluce

Městská knihovna Lipník nad Bečvou a Město Lipník nad Bečvou ve spolupráci se Státním okresním archivem v Přerově připravili ke dvacátému výročí listopadových událostí roku 1989 výstavu Cesta k demokracii: 20. výročí Sametové revoluceVýstava bude zahájena za přítomnosti přímých aktérů listopadových událostí slavnostní vernisáží v pondělí 16. listopadu 2009 v 16.00 hodin, v 18.00 hodin naváže na vernisáž koncert Jaroslava Hutky v Základní umělecké škole. Dále bude otevřena v úterý 17. 11. 2009 od 13.00 – 17.00, od 18. do 26. listopadu od pondělí do pátku v době 10.00 – 13.00, 15.00 – 17.00 hodin…Panelová výstava připomene historické události počínaje 28. říjnem 1939, které vedly k uzavření českých vysokých škol nacisty přes vyhlášení dne 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva v roce 1941 až po první svobodné volby v roce 1990.Návštěvníci naleznou informace o Chartě 77, událostech roku 1989 včetně tzv. Palachova týdne v lednu téhož roku, velký prostor je věnován událostem 17. listopadu 1989 v Praze.Výstava mapuje však zejména listopadové události v Lipníku nad Bečvou, vystaveny budou materiály, které dokumentují toto období – dobové fotografie, články z tisku, letáky, zápisy z městské kroniky, zápisy z plenárních zasedání MěNV Lipník nad Bečvou v tomto období atd.Výstava připomene pamětníkům atmosféru z doby před 20 lety a mladé generaci přinese nové poznatky z naší nedávné historie.Fotogalerie