Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Ani si neškrtnem aneb Zápalky kam se podíváš

Ve středu 6. dubna bude v 17:00 hodin ve výstavním sále Domečku zahájena vernisáží sběratelská výstava českých i zahraničních krabiček od zápalek a zápalkových nálepek. Unikátní výstava představí sbírku zápalek soukromého sběratele Michala Urbáška z Olomouce a připomene dnes již neexistující továrnu na výrobu zápalek SOLO Lipník nad Bečvou a její výrobky. Výstava bude otevřena od 9. do 24. dubna od pondělí do středy 9:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00 hodin a v sobotu 15:00 – 17:00 hodin.

Pořadateli výstavy jsou Městská knihovna Lipník nad Bečvou, Michal Urbášek a Muzeum Komenského v Přerově.

            Jak naznačuje název výstavy, blíží se takřka nevyhnutelně doba, kdy přestanou existovat zápalky, které jsou již delší dobu vytlačovány zapalovači a jinými sofistikovanými prostředky k rozdělávání ohně. Výroba zápalek rapidně klesá a jednoho dne možná úplně zanikne,“ prozradil svůj názor sběratel Michal Urbášek. Právě on před několika lety nabídl Muzeu Komenskému v Přerově svou sbírku zápalek, jejíž velkou část tvoří produkty lipenského podniku SOLO, a přišel s myšlenkou jejího zpřístupnění veřejnosti. Postupně tak vznikl plán na prezentaci a rozšíření jeho sbírky, která by měla přerovskému muzeu připadnout v roce 2019. „V loňském a letošním roce jsme prostřednictvím Lipenských listů a Přerovského deníku oslovili veřejnost s prosbou o darování výrobků i fotografií a materiálů SOLO Lipník,“ uvedl kurátor výstavy Lubor Maloň z Muzea Komenského v Přerově. Díky tomu se podařilo získat celou řadu zajímavých předmětů, které budou na dubnové výstavě vystaveny. Následovat bude postupné zpracování nově získaných předmětů a rozšiřování znalostí o historii výroby zápalek v Lipníku. Roku 2018 se pak v tomto městě, tentokrát v zámecké galerii Konírna, uskuteční velká výstava k 110. výročí založení lipenské sirkárny.

Počátky lipenské továrny na výrobu zápalek spadají do roku 1908, kdy došlo k založení společnosti Kupecká akciová sirkárna v Lipníku nad Bečvou. Nová továrna byla postavena v roce 1909. Stavbu realizoval podle návrhu Františka Pešky z Vyškova přerovský stavitel Josef Pilz. Od 1. ledna 1913 byla lipenská sirkárna začleněna do podniku HELIOS, akciová společnost pro zápalkové zboží. Roku 1921 byla lipenská továrna přejmenována, společně s celou Společností HELIOS, na SOLO. Ve 30. letech 20. století byla lipenská sirkárna jedinou továrnou na výrobu zápalek na Moravě, třetí největší v Československu, ale zasáhla ji hospodářská krize, kvůli které došlo k omezení výroby. Po skončení války v roce 1945, když byl vytvořen národní podnik SOLO Sušice, se stala lipenská sirkárna jeho závodem. V letech 1949–1958 fungoval samostatný národní podnik SOLO Lipník, který se ale po další reorganizaci sirkařského průmyslu opět stal v roce 1958 závodem n. p. SOLO Sušice. V roce 1989 se začlenilo SOLO Lipník do akciového podniku Moragro Slušovice. Později se majitelem podniku stala firma Czech Match a nakonec společnost Euromatch. Podnik ukončil svou činnost v říjnu 2002. Důvodem byl havarijní stav zařízení a budov
a obecně i snížení poptávky po zápalkách. Roku 2007 následovala demolice hlavní výrobní haly.

První přírůstky do své sbírky získal Michal Urbášek v roce 1964. Od té doby se značně rozrostla
a čítá stovky kusů krabiček z celého světa. Nalezneme mezi nimi kromě obvyklých krabiček i samočinně otevírací šuplíkové krabičky a trhací sirky. Rozličné jsou také jejich nálepky, často barevné, s poutavými obrázky nebo různými propagačními texty. Důležité místo mezi nimi zaujímají krabičky právě z Lipníka, které byly vyváženy do celého světa. Vedle těchto exponátů budou vystaveny i další výrobky lipenského podniku SOLO, které přerovské muzeum získalo od mnoha dárců z Lipníka a okolí.

Nebyly nalezeny žádné obrázky