Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Bible včera dnes a zítra

Bible včera, dnes a zítraVýstava více jak 150 exponátů Bible v různých formátech a provedeních bude ke zhlédnutí ve výstavním sále Domečku od 7. do 11. března.Výstava bude otevřena pro veřejnost v pondělí v době 12:00 – 17:00, v úterý – čtvrtek 9:00 – 17:00 a v pátek 9:00 – 13:00 hodin.Již několik měsíců putuje Českou a Slovenskou republikou unikátní putovní výstava nazvaná Bible včera, dnes a zítra, která představuje Bibli a její poselství široké veřejnosti. Návštěvníci si budou moci prohlédnout více jak 150 různých exponátů pro dospělé, mládež i děti v bezmála 80 jazycích. Kromě dvou nejstarších Biblí z roku 1549 a 1556 budou k dispozici různé Bible, kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, obrázkové Bible, Bible a biblické příběhy pro děti a mládež, mapy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře. Ze zajímavých exponátů lze jmenovat např. Melantrichovy Bible, Bible a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, Bible v esperantu nebo ve vietnamštině, hebrejskou a řeckou Bibli, biblické příběhy v češtině a zároveň romštině, ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretový papírek vytvořen politickým vězněm v roce 1958 nebo unikátní komentáře a studijní materiály umožňující snadnější pochopení Bible,jejího významu a jejího poselství včetně možnosti vnoření se poutavou formou do biblických událostí a prorockých předpovědí. „Návštěvníci si budou mít možnost prohlédnout také originální svitek Tóry (5 knih Mojžíšových) přímo z Izraele,“ uvedl za pořadatele Petr Hamrozi. Součástí výstavy je i ruční přepis Bible. Jednotlivé kopie přepsaného textu budou po ukončení cyklu výstav rozmnoženy a umístěny jako zajímavé exponáty v místech konání putovní výstavy, tedy i v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou. Návštěvníci se mají možnost zapojit do zajímavé biblické soutěže o hodnotné ceny. Pro zájemce je také k dispozici nabídka možnosti dalšího studia Bible nebo možnost diskuzí o Bibli a duchovních otázkách. Pokud máte doma zajímavou Bibli – zapojte se do výstavy a podpořte ji! Jelikož výstava zavítá také do městské knihovny, rádi bychom nabídli možnost zapojení místních občanů. Pokud vlastníte zajímavou Bibli (starou, exotickou či jinak zajímavou), byli bychom rádi, kdybyste zapůjčením svého exponátu podpořili tuto výstavu. Zároveň tak můžete ukázat, že i v Lipníku nad Bečvou vlastní lidé zajímavé exponáty Biblí. Bibli je možné doručit do MK do pondělí 7. března 2011 do 9.00. Více informací získáte u organizátora výstavy na tel. +420 604 235 153 nebo e-mail: petr.hamrozi@hamri.cz nebo u Vlasty Kulíškové v oddělení pro dospělé čtenáře.Celý projekt je realizován občanským sdružením I4U, ve spolupráci s Maranatha o.s. a Městskou knihovnou v Lipníku nad Bečvou. Parnerem projektu je Česká Biblická společnost, BibleTV, Info-Bible.cz a další partneři. Více informací o výstavě včetně termínů a míst konání na jiných místech lze naleznout na www.vystavabible.cz Fotogalerie