Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

BIBLE – výstava a beseda

Ve dnech 16. – 24. dubna 2009 je možno zhlédnout ve výstavním sále Městské knihovny Lipník nad Bečvou Domečku výstavu s biblickou tematikou Bible a my… Výstava bude slavnostně zahájena ve středu 15. března 2009 v 19:30 hodin vernisáží, jejíž součástí bude beseda na téma Bible – kdy, kde, proč, jakou řečí… Přednáší ThLic. Bedřich Horák, absolvent Papežské gregoriánské univerzity v Římě v oboru biblická teologie. Putovní panelová výstava, kterou do Lipníku nad Bečvou zapůjčila Farnost sv. Mořice v Kroměříži, zahrnuje sedm panelů. Každý panel má svůj obsah, např. Starý a Nový zákon, biblické postavy, Bible a umění, Bible v Českých zemích, Jeruzalém a Svatá země. Výstavu bude možno navštívit ve všedních dnech pondělí – pátek v době 10:00 – 13:00, 15:00 -17:00 hodin.