Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Ceny Knihovna roku 2011 uděleny

V úterý 4. října byla udělena cena Ministerstva kultury „Knihovna roku 2011.“ Knihovnou roku 2011 v kategorii „základní knihovna“ se stala Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice. Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Moravská zemská knihovna v Brně.Knihovnou roku 2011 v kategorii „základní knihovna“ se stala Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice vedená paní Olgou Hájkovou. Veselická knihovna působí v obci Vavřinec tvořené čtyřmi místními částmi, z nichž tři mají vlastní knihovnu. V místní části Veselice žije 272 obyvatel, z nichž více než 20 % jsou čtenáři knihovny. Přestože je knihovna vedena dobrovolnou knihovnicí, míra jejích aktivit vysoce převyšuje standard služeb poskytovaných knihovnami v tak malých obcích. Knihovna je umístěna v rekonstruované víceúčelové budově a její dispozice i vnitřní vybavení jsou mimořádně dobře architektonicky a designově řešeny. Dokonale se zde naplňují estetické požadavky, účelnost pro knihovnické služby a přívětivost ke čtenářům všech věkových kategorií. Knihovna se podílí na celém kulturním a společenském životě obce a spolupracuje při tom s občanskými sdruženími, vedením obce i jednotlivými občany; je v obci mimořádným integrujícím prvkem. Je skvělým příkladem významu knihovny pro život v malé obci.Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získala dále Místní knihovna v Miletíně z Královéhradeckého kraje a Obecní knihovna Jaroměřice z Pardubického kraje.Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Moravská zemská knihovna v Brněza on-line zpřístupnění Mollovy sbírky a dlouhodobý rozvoj nástrojů pro prezentaci starých map, která má pro ČR význam i v mezinárodním kontextu. Zvláštní ocenění a diplom obdržela Regionální knihovna Karviná za přestavbu ústřední budovy knihovny na společensko-kulturní centrum, jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné knihovny.“Městskou knihovnou roku 2011″ se stala Městská knihovna Louny. Tuto zvláštní cenu uděluje SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a firma Skanska a.s.Více na: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2011/index.htm Fotografie: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2011/img/index.htm