Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Clavius – nový knihovnický systém v Městské knihovně Lipník nad Bečvou

V prosinci loňského roku byl v Městské knihovně Lipník nad Bečvou realizován projekt
Přechod z automatizovaného knihovnického systému LANius na systém Clavius…Téměř před 10 lety (přesně 1. dubna 1997) byl v naší knihovně zahájen automatizovaný výpůjční protokol v systému LANius. Tehdy to byla velká událost, lipenská knihovna byla druhou automatizovanou v okrese Přerov. Dnes počítače a automatizované procesy v knihovně bereme jako nezbytnost a samozřejmost, čtenáři se rychle naučili využívat jejich výhod. Výpočetní technika přinesla úsporu administrativní práce knihovníkům a komfortnější služby pro čtenáře a uživatele knihovny.

Firma LANius již v roce 1998 začala vyvíjet kvalitativně novějšího nástupce LANia SW Clavius, který se dnes již velmi blíží knihovnickým systémům vyšší třídy. Clavius je postaven na zcela nové filozofii, přinesl mnoho změn zejména při akvizici a zpracování dokumentů. Vyřešil i požadavky kladené na knihovny standardy pro výkon regionálních služeb, standardy VKIS (veřejné knihovnické a informační služby) a požadavky na dodržování standardů nutných pro přidělování grantů. Umožňuje řadu statistických výstupů, sestav, sledování zajímavých ukazatelů.

Nejviditelnější změnou pro naše uživatele je on-line katalog – www katalog se stal zároveň vnitřním on-line katalogem pro uživatele, čtenáři se mohou podívat se na své uživatelské konto, prodloužit si výpůjčky, mazat své rezervace apod. „z domova“.Knihovna jim může na přání zasílat písemná oznámení pomocí e-mailu (na zamluvený dokument nebo vyřízený požadavek meziknihovní výpůjční služby, upozornění na konec výpůjční lhůty).

Projekt byl realizován z dotačního titulu VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven) Ministerstva kultury a finančního příspěvku města Lipník nad Bečvou.

Vystaveno: 29.1.2007

Vystavila: B. Musilová