Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Čtenářka roku 2020 Olomouckého kraje je z Lipníku

Je nám velkým potěšením vám představit nejlepší ČTENÁŘKU ROKU – UČITEL/KA Olomouckého kraje paní Mgr. Gabrielu Číhalovou, která vyučuje od roku 2012 na Střední průmyslové škole stavební český jazyk a dějepis. Stejné předměty učí také na Gymnáziu v Lipníku nad Bečvou. Sama je od dětství vášnivou čtenářkou a své nadšení pro literaturu předává i svým studentům.

Navštěvuje nejen knihovnu v Lipníku nad Bečvou, ale také v nedalekých Hranicích. Nejčastěji si odnáší historickou literaturu – V. Vondrušku, J. Hanibala, současné autory – P. Hartla, R. Třeštíkovou, A. Mornštajnovou, a jak sama říká: „Z klasiky miluji Jaroslava Havlíčka a Karolínu Světlou. Nepohrdnu ani hororovou literaturou australské autorky Darcy Coates.“ V knihovně hledá nejen informace k výuce, ale také inspiraci pro svou práci ve školní knihovně. Se svými studenty pravidelně navštěvuje řadu vzdělávacích a kulturních akcí, které knihovna pořádá – výstavy, besedy o Evropské unii, lekce informační výchovy. Každoročně využívá služeb místního informačního centra a účastní se se studenty prohlídek městské památkové rezervace. Také se aktivně zajímá o nabídku literárních a regionálních besed, které knihovna nabízí, a knihovnice si často zve do svých hodin. V letních měsících pracuje jako průvodkyně poznávacích zájezdů po Čechách, Moravě a také v zahraničí, v Rakousku, Polsku a ve Francii.

Vítězka získala krásné ceny od SKIPU (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), Městské knihovny v Olomouci a Města Lipníku nad Bečvou.

Z krajských finalistů bude vybrán celostátní vítěz, kterému bude cena předána 31. 8. 2020 v rámci vyhlášení cen Magnesia Litera.

Každé knihovně bychom přáli více takových učitelů – čtenářů.

Čtenářka roku 2020 Olomouckého kraje