Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Hledáme průvodce TIC

Městská knihovna Lipník nad Bečvou hledá pro Turistické informační centrum průvodce na dobu určitou od 1. 5. do 30. 9. 2008. Zájemci hlaste se do 10. dubna 2008. Průvodce bude vybrán na základě splnění kritérií a pohovoru.Požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou,velmi dobrá znalost anglického jazyka,znalost ovládání PC, internetu a e-mailu na uživatelské úrovni. Výhodou: dobré komunikační schopnosti,znalost 2. světového jazyka,znalost turistických památek a historie města Lipník nad Bečvou. Platové zařazení: platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Další nezbytné předpoklady: státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt v České republice, dosažení věku 18 let, bezúhonnost. Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,doklad o jazykové kvalifikaci.Bližší informace – ředitelka Mgr. Miroslava Střelcová, t. č. 581 771 157, e-mail: mstrelcova@mek-lipniknb.cz