Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Host v knihovně II. – Mgr. Lubor Maloň

Ve čtvrtek 10. února pokračuje cyklus Host v knihovně v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou přednáškou historika Lubora Maloně na téma Jednota bratrská na Moravě a její vývoj v Lipníku do 17. století. Přednáška s obrazovou prezentací začne ve výstavním sále Domečku v 18,00 hodin. Jednota bratrská vznikla roku 1457 pod vlivem učení Petra Chelčického. Z prvotní uzavřené komunity, která odmítala vzdělání, některá povolání a války, se vyvinula malá, ale vlivná církev, jejímiž členy a podporovateli byla řada významných osobností. Ačkoli počátky této církve sahají do Čech, rychle se rozšířila i na Moravě, kde její sídla, zejména po roce 1550, hrála důležitou úlohu. Právě z moravské jednoty bratrské vyšly takové postavy českých dějin jako byl Jan Blahoslav, Karel starší ze Žerotína nebo Jan Amos Komenský. K významným střediskům jednoty bratrské patřilo již od konce 15. století i město Lipník, ve kterém působilo několik bratrských biskupů. Byla zda rovněž uspořádána řada bratrských církevních synodů a místní komunita se těšila po určitou dobu velké přízni své vrchnosti. Budova lipenského bratrského sboru proslula svou unikátní věží, která stojí dodnes. Fotogalerie