Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Host v knihovně III – Luděk Wellner

Starověký Egypt mezi Alexandrem Velikým a Kleopatrou je tématem přednášky spisovatele a autora knih o historii Egypta Luďka Wellnera v úterý 13. března 2012. Začátek v 18:00 hodin ve výstavním sále knihovny Domečku. Vstup zdarma.Fotogalerie V rámci cyklu Host v knihovně bude přednášet v lipenské městské knihovně v úterý 13. března spisovatel Luděk Wellner o jedné z významných epoch dějin starověkého Egypta, panování dynastie Ptolemaiovců, čili době hellénistické v širším kontextu Východního Středomoří. V přibližně 90 minutovém bloku budou nastíněny události po smrti Alexandra Velikého, vzestup ptolemaiovského Egypta ke slávě a moci, proměna vyhasínajícího Egypta v novou světovou velmoc, boje ptolemaiovských faraonů s ostatními dědici Alexandrovy říše, počínající úpadek, vnitřní rozpad a oslabení říše, pozvolné podléhání vlivu rozpínajícího se Říma, až po poslední dramatický boj královny Kleopatry Veliké o světovládu za asistence slavných římských vojevůdců. Přednáška je doplněna promítáním dochovaných portrétů jednotlivých vládců, schématy jejich rodokmenů, mapkami, plány významných bitev, fotografiemi dochovaných staveb, budovaných ptolemaiovskými faraony, a dalšími dobovými zajímavostmi, i z oblasti kultury, vojenství nebo společenského života hellénistické epochy. Na závěr budou promítnuty fotografie z vykopávek na lokalitě českého egyptologického ústavu v Abúsíru, fotografie dalších významných staroegyptských pamětihodností v oblasti pyramidových polí blízko Káhiry, z Luxoru a dalších míst. Závěr bude krátce věnován literární tvorbě autora, prezentací autorových knih. Spisovatel Luděk Wellner se účastnil prací českého egyptologického ústavu na egyptských vykopávkách a je autorem několika knih s egyptskou tématikou. V roce 1997 mu vyšla v nakladatelství Argo historická freska Právo azylu, příběh o osudech helénistického zpěváka na pozadí válek o dědictví Alexandra Velikého, kniha Poslední z faraónovy družiny je mysticko-detektivním příběhem z doby 18. dynastie, dalším dílem je faktografická kniha Ptolemaiovci – Z makedonských hor na trůn faraonů. Přednáška se koná v úterý 13. března 2012 od 18:00 hodin ve výstavním sále Městské knihovny Lipník nad Bečvou Domečku.Ilustrační obrázek: Luděk Wellner