Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Host v knihovně IV – Monika Mazalová

V úterý 11. března bude od 17:30 hodin přednášet na téma Brunei – země kde ropa pomáhá chránit přírodu Dr. Monika Mazalová, která se zúčastnila expedice studentů do sultanátu na ostrově Borneo. Fotogalerie Dr. Monika Mazalová z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bude přednášet o svých zkušenostech z expedice do sultanátu Brunei. Brunei – zlatá a zapomenutá, perla v diadému přírodních i kulturních krás jihovýchodní Asie. Jakkoliv malou zemičkou, sultanát na severozápadě Bornea dnes nežije jen z odlesků své dávné slávy, kdy moc jeho panovníků sahala až na Filipíny. Zásadním způsobem k tomu přispěl nález ropy, kterou objevili v r. 1929 prospektoři těžařské firmy Shell. Díky osvícené vládě dlouholetého panovníka sultána Hassanala Bolkiaha země nebývale prosperuje – a to aniž by k ekonomické soběstačnosti vedla obvyklá cesta znehodnocení původního přírodního bohatství země. Ačkoliv Brunei zabírá pouhé 1% rozlohy Bornea, většina původních tropických deštných lesů se dochovala v nezměněné podobě až dodnes. Cílem expedice do srdce prastarých lesů bylo navštívit jedno z center biologické rozmanitosti Země – Národní park Ulu Temburong – a pokusit se společně s nejlepšími studenty ekologických oborů Univerzity Palackého a Ostravské univerzity přispět k poznání ekologických vztahů a zákonitostí formujících přepestrá společenstva rostlin a živočichů zelených plic naší planety. Akce se koná za podpory města Lipníku nad Bečvou, Olomouckého kraje a Ministerstva kultury ČR.