Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Host v knihovně IV – Monika Mazalová

Když jde malý bobr spát aneb Máme se jich/o ně bát? je název přednášky Moniky Mazalové, která začíná v úterý 10. dubna v 18:00 hodin ve výstavním sále knihovny Domečku. Mimo jiné bude vyprávět o bobřím osídlení na řece Bečvě. Vstup zdarma.Fotogalerie V rámci cyklu Host v knihovně bude v úterý 10. dubna vyprávět Monika Mazalová o zajímavostech ze života bobrů, zamyslí se nad otázkami, proč byli vlastně loveni a nakonec i vyhubeni, jak se k nám znovu rozšířili, jak probíhá výzkum populace v rámci ČR a k čemu je to dobré, kde a jak bobr může škodit a co s tím. Bobr evropský je největší hlodavec starého světa. Je to druh nejen velmi zajímavý svou ekologií a chováním, ale v posledních letech se dostává do popředí zájmu médií také kvůli konfliktům s člověkem. Za století a půl, které uplynulo od vyhubení posledního bobra v 19. století, jsme si odvykli s bobry žít. Kde vznikají třecí plochy bobřích a lidských aktivit? Jak rozsáhlé škody bobr páchá ve srovnání s ostatními zvláště chráněnými druhy živočichů? Dá se s tím něco dělat, nebo bobrům v našich krajích podruhé zvoní hrana? To vše se dovíte na přednášce, která začíná v 18:00 hodin ve výstavním sále Městské knihovny Lipník nad Bečvou Domečku. Monika Mazalová vystudovala jsem lipenské gymnázium a následně magisterský obor Ochrana a tvorba životního prostředí na Přf UP v Olomouci (diplomovou práci měla zaměřenou právě na potravní ekologii bobrů). Na Katedře ekologie a životního prostředí nyní dokončuje studium doktorského oboru Ekologie. Mimo to je zde zaměstnána na pozici asistenta se zaměřením na ochranářskou biologii a ekologii, poslední dobou se věnuje zejména bezobratlým (její oblíbenou skupinou jsou blanokřídlí – zejména čmeláci). Kromě práce na univerzitě působí jako autorizovaný konzultant v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (Natura, Biologické hodnocení).Obrázek převzat: http://www.pmo.cz/cz/projekty/ochrana-pred-povodnemi/povodi-moravy-opravi-na-levem-i-pravem-brehu-dyje-ve-stare-breclavi-hraze-poskozene-bobrem-evropskym/ Projekt Host v knihovně finančně podpořili: město Lipník nad Bečvou, Olomoucký kraj a Ministerstvo kultury.