Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Host v knihovně – KONKRÉTNÍ POEZIE

13. března 2008 v 18.00 se koná ve výstavním sále městské knihovny Domečku v rámci cyklu Host v knihovně vernisáž k výstavě konkrétní poezie Marty Konířové a Ivana Dostála Odrazy slov.Výstava bude otevřená 14. – 21. března 2008, pondělí – pátek, vždy od 10.00 do 16.00 hodin… Na programu vernisáže je úvodní slovo o konkrétní poezii a její autorský přednes. Můžete se také těšit na taneční vystoupení Martiny Kvapilové Andak Andak – súfijský tanec a perská kaligrafie. V konkrétní poezii se prolíná zvuková, významová a vizuální stránka slova a písma. Slovo přestává být pouhým zprostředkovatelem myšlenky, na jehož vzhledu příliš nezáleží, ale samo se naopak stává objektem básně a aktivním tvůrcem významu.Marta Konířová žije v Přerově a pracuje v Muzeu Komenského v Přerově jako knihovnice a správce sbírkového fondu učebnic.Literatuře – beletrii i poezii – se věnuje od mládí. Zúčastnila se a byla oceněna v několika literárních soutěžích. Její verše jsou k vidění např. na www.zar.cz, byly publikovány v časopisech, sbornících ze soutěží nebo v almanaších poezie vydávaných knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm. Od začátku tvorby experimentovala v básních nejen s obsahem a významem slov, ale i s jejich formou. Intenzivněji se konkrétní poezii ale začala věnovat teprve před čtyřmi lety, z tohoto období pocházejí i všechny vystavené práce. Ivan Dostál žije ve Valašském Meziříčí, kde pracuje jako asistent pedagoga na místním gymnáziu. Do vínku mu byla dána kromě grafomanie taky velká porce hravosti. A spojením těchto vlastností vytryskla náklonnost ke konkrétní poezii. Říká: „Svou hravost ukájím nejen u básní, ale poslední dobou čím dál častěji u deskových her, které nejen hraji, ale také vymýšlím“.Martina Kvapilová pracuje jako kurátor v Oddělení knižní kultury v Knihovně Národního muzea v Praze. Ve volném čase studuje tradiční tance střední Asie – Persie (írán), Azerbajdžán, Afgánistán, Turkmenistán, Tadžikistán, Mongolsko ad. Dále cikánské tance – Balkán, Egypt, Turecko, španělsko, Indie. Tance severní Afriky – berbeři – Tunis, Maroko. V posledních dvou letech studuje mystické súfijské rituální tance ve spojení s súfijskou poezií. Jejími lektory jsou osobnosti z celého světa. Od roku 2004 pravidelně vystupuje na tanečních projektech Studia Zambra – Magic fingers, dancing feet (2004), 1000+1 fingers (2005), Hedvábná stezka v tanci a hudbě (2006/2007), Mevlana (2007).