Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Host v knihovně V – Historie Moravské brány

V úterý 8. září pokračuje cyklus Host v knihovně přednáškou Mgr. Milana Tempíra Historie Moravské brány.

Moravská brána je od pradávna významnou komunikační spojnicí Moravy a Slezska. Přednáška přiblíží jednotlivé historické etapy tohoto území v rámci historie českých zemí –  postupné osidlování v pravěku, pronikání křesťanství ve středověku, hospodářský a kulturní rozkvět za panování rodu Pernštejnů a Žerotínů, sužování obyvatel za třicetileté války, následnou rekatolizaci, osvícenské reformy Josefa II. a období Národního obrození, 1. a 2 světovou válku i léta meziválečná až po současnost.

Připomene významné osobnosti spjaté s Moravskou bránou, ale také cenné kulturní a přírodní památky, které jsou jedinečné a je třeba je chránit pro budoucí generace. Přednáška začíná v 17:30 hodin ve výstavním sále městské knihovny Domeček.

Projekt Host v knihovně je realizován za finanční podpory města Lipníku nad Bečvou a Ministerstva kultury.

Nebyly nalezeny žádné obrázky