Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Jak na počítač – kurz počítačové gramotnosti

V únoru zahajujeme pravidelné kurzy počítačové gramotnosti Jak na počítač. Kurz zahrnuje 12 vyučovacích hodin ve 4 lekcích. Přihlášky nejpozději týden před zahájením kurzů osobně ve studovně, telefonicky nebo e-mailem.Termíny kurzů:1. kurz (únor): 6., 13., 20., 27. 2.2. kurz (březen): 6., 13., 20., 27. 3. Tyto kurzy jsou určeny pro začátečníky, kteří nemají s prací na počítači žádnou nebo jen minimální zkušenost. Kurzy budou probíhat ve čtyřech lekcích po třech vyučovacích hodinách, aby si účastníci mohli lépe zafixovat získané dovednosti. První dvě lekce jsou věnovány seznámení s počítačem, funkcí klávesnice a myši a práci v textovém editoru. Třetí a čtvrtá lekce seznámí zájemce s prací na internetu a používáním elektronické pošty. Kurzy probíhají vždy ve středu, v době 8.30 – 11.30 hodin a v 15.00 – 18.00 hodin, ve studovně městské knihovny. · 1. kurz (únor): 6., 13., 20., 27. 2. · 2. kurz (březen): 6., 13., 20., 27. 3. Každý kurz je určen vždy pro čtyři zájemce, školíme na 3 osobních počítačích a 1 notebooku. Cena kurzu pro neregistrované čtenáře činí 100 Kč, registrovaní čtenáři mají kurz zdarma. V případě zájmu se přihlaste osobně ve studovně městské knihovny, e-mailem na adrese studovna@mek-lipniknb.cz nebo telefonicky na čísle 581 772 177.Vedoucí kurzů: Bc. Eva Davidová