Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

JAK TO BYLO NA LIPENSKU 1938 – 1946

Výstava připomínající 75. výročí od konce druhé světové války. Na 15 panelech bylo prostřednictvím kopií archivních pramenů, fotografií a pohlednic znázorněno sedm tematických okruhů – Lipník za první republiky, Mnichovská zrada 1938 a okupace 1939, Život ve městě v době okupace, Židé a jejich perzekuce, Německá menšina, Odboj a Osvobození.

Pro ilustraci uvádíme některé zásadní momenty z té doby. Dne 15. 3. 1939 ve středu o šesté hodině ráno začalo obsazení českých zemí německým říšským vojskem. V 9. hod. přijíždělo od Loučky do Lipníka motorizované vojsko, tanky, motocykly, auta, v 10. hodin bylo plné náměstí vojska. Němečtí vojáci byli při svém příchodu nadšeně vítáni v Loučské ulici z domu čp. 237, kde bydlel ředitel Lipnické záložny Alfred Plhal ml., rodinou stavitele Karla Holeschofského v čp. 587, prapory s hákovým křížem se dále objevily: Göttingrová, Marie Hikschová, stolař Karl Kohut, Prokopp, Dr. Mik, Franz Heger, Emil Czerny, Josef Neutzner, Johann Gundl, Plhal st., Adalbert Ficker. Dne 17. 3. byl vztyčen prapor s hákovým křížem také na radnici, na obecních budovách, na faře, na reálce. Dne 1. 9. 1939 bylo v Lipníku nad Bečvou zatčeno 13 vedoucích činitelů národního a politického života města v rámci preventivní zatýkací akce Albrecht der Erste. V soudním okrese Lipník se budovala odbojová organizace Obrana národa, působila zde jedna ze skupin odbojové organizace Lvice, kterou založil na jaře 1940 úředník Bohumil Válek. Dne 6. 1. 1941 přejal správu města jako vládní komisař ing. Siegfried Palme, ředitel sirkárny v Lipníku, a městské zastupitelstvo bylo výnosem zemského úřadu rozpuštěno. Dvěma transporty ve dnech 22. 6. a 29. 6. 1942 bylo 141 lipnických židů deportováno ze sběrného střediska v Olomouci do Terezína. Mohli si s sebou vzít jen zavazadlo do 10 kg, odkud později nastoupili poslední cestu do vyhlazovacích táborů na východě. Přežily z nich pouze tři osoby. Dne 1. 2. 1944 odcestovali dvacetiletí do Německa na práci, 25. května odjel 12. prapor vládního vojska z Lipníka do Itálie. Ráno 8. května 1945 se sešel národní výbor, o čtvrt na deset uvítal Dr. Horňanský Rudou armádu na náměstí. V poledne se představil revoluční národní výbor všemu občanstvu na náměstí. Dr. Horňanský jmenoval jednoho člena po druhém a oslovil shromáždění krátkou řečí.

Výstavu připravil Státní okresní archiv Přerov ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, jednotou Přerov. Výstava se konala za finanční podpory Ministerstva obrany ČR, Československé obce legionářské a města Lipník nad Bečvou.

Výstava bude otevřena ve dnech 7. až 25. září od pondělí do pátku v době od 10:00 do 12:00 a od 15:00 do 17:00 hodin.

Jak to bylo na Lipensku 1938-1946 - plakát