Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Jarní setkání „Klubka“ v Lipníku nad Bečvou

Ve středu 7. dubna se v Městské knihovně Lipník nad Bečvou sešlo více jak 40 knihovnic a knihovníků dětských oddělení z celé střední a severní Moravy na jarním setkání Klubu dětských knihoven. Mottem setkání bylo „Amari Fajta (Naše rodina) aneb Multikulturní výchova v knihovnách“. Přednášející Mgr. Libuše Křenková je ostřílenou lektorkou s velkými zkušenostmi ve výuce metodiky zejména pro učitele základních a středních škol. Svůj život zasvětila netradičním metodám výuky dětí ve školách. Ve své živě pojaté přednášce se věnovala zásadám psychologie učení, metodou splývavého čtení, vyprávěla o svých zkušenostech se soužití s Romy, kterým se věnuje mnoho let. Je autorkou řady projektů na podporu zapojení Romů do většinové společnosti, na uchování jejich tradic a zvyků. Také má podíl na činnosti romských zájmových sdružení.Její vystoupení bylo zakončeno dramatizací pohádky s velikonoční tematikou, které nacvičily děti z dramatického kroužku Zš Osecká 301 pod vedením asistentky Lucie Tomkové.V dalším programu vystoupila Michaela Unucková s prezentací akcí s multikulturní tematikou v dětském oddělení knihovny v Karviné – Mizerově. Tato knihovna se věnuje různým skupinám obyvatel – romské, vietnamské, řecké či polské menšině, hovořila o práci s hendikepovanými dětmi. Než začal blok výměny zkušeností mezi přítomnými knihovnicemi a knihovníky, v krátkém příspěvku seznámila účastníky setkání Jitka Zahálková, učitelka Zš Sluníčko s projektem jejich školy na podporu čtenářství „Den knihy“. Přítomní se rozcházeli plni nových nápadů a s plány na podzimní setkání „Klubka“, tentokrát v Třinci.Fotogalerie