Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

JSME TU S VÁMI JIŽ 100 LET !!! – Městská knihovna Lipník nad Bečvou

V LETOŠNÍM ROCE SLAVÍME 100 LET KNIHOVNY!

Dne 22. července 1919 přijalo Národní shromáždění ČR zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních. Zákon měl formu nařizovací a zavedl povinnost zřizovat veřejné knihovny ve všech politických obcích. Podle zákona měla mít knihovní instituce půjčovnu, čítárnu a příruční knihovnu. Na udržování a rozšiřování měly knihovny dostávat od obce roční příspěvek ve výši 30 haléřů – 1 Kč na 1 osobu. Zákon umožňoval, aby obce převzaly spolkové nebo jiné knihovny, což působilo kladně tím, že v mnoha obcích nemusela být založena zcela nová knihovna. Podle zákona byly vytvořeny knihovní rady se značnou pravomocí.

Prováděcím nařízením se stalo vládní nařízení č. 607/1919 Sb., které blíže vymezovalo např. složení knihovního fondu veřejných knihoven: „Spisy umělecky a obsahově bezcenné, výtvory nemravného rázu (díla pornografická), tzv. krváky, detektivní a indiánské povídky, které senzačním způsobem dráždí fantazii čtenářovu, pamflety snižující tendenčně celé stavy nebo vrstvy obyvatelstva, jakož i díla směřující proti trvání a celistvosti státu československého nesmějí být pojaty do veřejných knihoven.“ Také ustanovilo tzv. přenesené působení knihoven, které spočívalo v péči o zřizování a rozvoj knihoven v různých obecních ústavech, sirotčincích, chudobincích, nemocnicích apod.

Kromě Lidové knihovny fungovaly v Lipníku i další knihovny: knihovna TJ Sokol a knihovna dělnického spolku Svornost. Všechny byly v roce 1920 Národní jednotou sloučeny, a tím byly položeny základy pro vznik městské veřejné knihovny. Správu knihovny a čítárny prováděla knihovní rada, jejíž první schůze se uskutečnila 21. března 1920. Tvořili ji: František Dušek (předseda), Jakub Mráček, Bohumír Růžička, Jan Dosedla, Leoš Vaníček, Božena Kaiswinklerová (jednatelka),
Dr. Břetislav Brzobohatý a Rudolf Pozlovský. Knihovna a čítárna, financovaná z příjmů obce, byla otevřena 15. února 1921.

Výstava „Jsme tu s vámi již 100 let – Městská knihovna Lipník nad Bečvou“ mapovala stoletou historii a vývoj knihovnictví na Lipensku. Její nedílnou součástí byly i panely věnované výtvarné soutěži „Knihovna mých snů“. Výstava probíhala od 12. května do 9. července 2021 ve výstavním sále Domeček.