Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Knihovna jako místo celoživotního vzdělávání

Městská knihovna Lipník nad Bečvou již od roku 2000 nabízí veřejnosti školení zaměřené na ICT. Nejprve šlo o projekt Nebojte se internetu – s námi to dokážete, který byl realizován v letech 2000 – 2003, v letech 2004 – 2006 se knihovna zapojila do celostátního projektu Národní program počítačové gramotnosti. Lipnická knihovna byla jedinou knihovnou v rámci Olomouckého kraje, která toto školení zajišťovala. Protože NPPG skončil, od roku 2007 jsme nabídli veřejnosti nový projekt Jak na počítač, který zahrnoval 2 lekce zaměřené na základy práce s PC a textovým editorem, e-mail a internet. V letošním roce knihovna získala dotaci 60 000 Kč od Ministerstva kultury na projekt celoživotního vzdělávání. Z dotace byla zakoupena výpočetní technika a programové vybavení. Nový kurz byl rozšířen na 4 lekce, každá trvá 3 hodiny. K rozšíření kurzu došlo kvůli zvyšující se poptávce zejména od starších uchazečů. Počítačové kurzy tvoří jeden pilíř projektu celoživotního vzdělávání. Tím druhým je projekt Host v knihovně, v rámci něhož jsou pořádány přednášky a besedy se zajímavými osobnostmi. Fotogalerie kurzu Jak na počítač