Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Knihovny a „i“

Knihovna a „i“ – seminář o problematice informačních center v knihovnách se koná ve středu 15. října 2008 ve výstavním sále knihovny Domeček.Přihlášeno je 40 účastníků. Kapacita semináře je již naplněna!účastnický poplatek 80,- Kč. Mapa města: http://www.mesto-lipnik.cz/turista/poloha-a-dostupnost-mapa-mesta/lipnik-nad-becvou-poloha.html Program semináře: 9:30 Prezence 10:00 Zahájení semináře starostou města Lipníku nad Bečvou Ing. Miloslavem Přikrylem 10:10 Činnost Turistického informačního centra v Lipníku nad Bečvou s důrazem na zkušenosti při realizaci projektu v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) – Mgr. Miroslava Střelcová10:25 Propagace města Lipník nad Bečvou jako destinace cestovního ruchu – projekt v rámci SROP – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty a neziskové organizace – podopatření 4.1.2 – Ing. Josef Potsch10:40 Spojení knihovny a informačního centra v obci – Anna Dokoupilová : Informační centrum městyse Protivanov – Markéta Beyerová : Činnost informačního centra v Hradci nad Moravicí11:00 „Informační stezky“ – Projekt Klubu českých turistů – Ing. Mojmír Nováček 11:20 Diskuse k příspěvkům 11:30 Přestávka 12:00 Zkušenosti se zřizováním informačního centra v městských knihovnách – Ing. Dagmar Čuntová, MěK Havířov – Mgr. Martina Wolna, MěK Třinec12:30 Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu – Ing. Sylvie Nakládalová 13:00 Program rozvoje a propagace cestovního ruchu v Olomouckém kraji – Magdalena Gladišová13:30 Exkurze do nově otevřeného TIC v Lipníku nad Bečvou14:00 Ukončení semináře Prohlídka města s průvodcem – pro zájemce