Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Knižní novinky u nás – aneb – doporučujeme (7/06)

Novinky našeho knižního fondu za poslední měsíc najdete
zde.
Z nových knih jsme pro Vás vytipovali tyto tituly …Chovatelství
VAŠÍČEK, Milan: Agapornisové a jejich mutace
Jak chovat papoušky, jak o ně pečovat, čím je živit, jak přepravovat. Problémy při hnízdění a odchovu, to vše řeší kniha lipenského rodáka Milana Vašíčka.

Poezie
CHALUPA, Luboš: Gnómy
Autorovy gnómy, glosy, moudra a úvahy doplněny o poezii, která tvoří druhou část knihy.

Projevy
HAVEL, Václav: Evropa jako úkol
Kniha obsahuje výbor z projevů Václava Havla z let 1990-2004, které se dotýkají Evropy a EU.

Český román
KAMENÍČEK, Jan: Vacant
Vacant značí prázdno. A v Kameníčkově románu Vacant je název městečka, které schovává své obyvatele před okolním světem, potencionálním kritickým nebezpečím. Hrdina má své spoluobčany vyvézt z prázdnoty a tuší, jak vše dopadne. Děj je prodchnut řadou biblických odkazů, motivy viny, trestu, filosofickými meditacemi i vědomím konce, protože dnes se vše dokoná. Náročnější četba.

Český román
MICHOROVÁ, Eva: Jedna jediná noc s inženýrem Kuželem
Třetí román české autorky nás zavádí mezi tři studentky gymnázia, které prožívají typická trápení sedmnáctiletých. Je počátek 80. let, všechny bydlí v jedné kladenské ulici a spíš než budovatelské promluvy, pompézní oslavy 1. máje a stesky po zesnulých generálních tajemnících je zajímají chlapci, móda a potajmu vykouřené cigarety. Ale duch doby zasahuje a často hatí dívčí romantické představy a když ne on tak zasahují rodiče a aniž by si to přiznali – jejich citové potíže se od těch dívčích příliš neliší.

Detektivka
KERNICK, Simon: Vražedná výměna
Detektivní příběh plný dramatických zápletek a nečekaného rozuzlení nás vede na policejní londýnskou stanici, mezi mafii i do jednotky Scotland Yardu pro boj s organizovaným zločinem.

Pro ženy
CANFIELD, Jack: Slepičí polévka pro inspiraci ženské duše
Příběhy o ženách středního věku, které měly odvahu začít nový život, překonat samy sebe. Pohladí po duši a jsou i inspirací. Života je třeba si užívat.

Vystaveno 20. 3. 2006

Vystavila: K. Rýparová