Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Lipnická pátračka aneb Co v televizních humoreskách nebylo

Výstava o historii četnictva a policejního sboru v Lipníku nad Bečvou od roku 1918 do nedávné minulosti začná v pondělí 27. května ve výstavním sále Domečku. Fotogalerie Výstavu mapující historii četnictva a policejního sboru v Lipníku nad Bečvou zahájí v sobotu 25. května beseda s policejním historikem plk. JUDr. Michalem Dlouhým, Ph.D., autorem námětu populárního televizního seriálu Četnické humoresky a mnoha knih o četnících. Beseda, která začíná v 15:00 hodin, bude spojená s prodejem knih a autogramiádou. Historie četnictva v Lipníku nad Bečvou je datována současně se vznikem četnictva na našem historickém území. V přehledu dislokace četnického pluku č. 3 pro Moravu a Slezsko, který vznikl 1. 1. 1850, je zahrnuta i Četnická stanice Lipník nad Bečvou. Jde tedy o jednu z nejstarších četnických stanic vůbec. Vzhledem k tomu, že historie četnictva a policejního sboru byla vždy jakési tabu a v archívech se nedochovala ani jedna historická fotografie, je výstava jedinečná množstvím sesbíraného historického materiálu a dobových fotografií. Zároveň jde o vůbec historicky první zpracování tématu v tomto pojetí v našem regionu. Podrobněji se výstava věnuje období od vzniku samostatného čs. státu 28. října 1918 do 15. 7. 1991, tedy do zániku Sboru národní bezpečnosti (SNB) a vzniku Police České republiky. Jedinečnost výstavy je dána také tím, že pojednává o konkrétních osobách četníků a příslušníků SNB sloužících v Lipníku n. B. Hlavní osu výstavy tvoří podrobně zpracované příběhy konkrétních lipenských četníků – vrchního strážmistra Františka Vlkovského, vrchního strážmistra Jana Vávry a štábního strážmistra Richarda Krabičky, kteří za službu vlasti položili své životy. Na výstavě budou k vidění dobové fotografie četníků, četnických písemností, služebních pomůcek, dobových dokumentů, ukázky chladných zbraní a ukázky četnických a policejních brigadýrek. Pořadatelé výstavy v souvislosti s uvedenou akcí vydali také tištěnou publikaci. Výstavu lze zhlédnout od 27. května do 11. června od pondělka do pátku v době 9:00 – 12:00 a 15:00 -17:00 hodin ve výstavním sále Domečku Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Výstavu pořádá Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – územní odbor Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, Město Lipník nad Bečvou a Nezávislý odborový svaz Policie ČR ve spolupráci s Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou Zdroj obrázku: http://www.policie.cz/SCRIPT/ViewImage.aspx?physid=58832