Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Literární klub Pohoda v září

V měsíci září proběhnou pravidelná setkání Literárního klubu pro seniory ve středu 5. a 19. září v klubu Pohoda v přízemí Domu s pečovatelskou službou na ulici Zahradní. Vstup zdarma.Setkání začínají vždy v 9:30 hodin. Ve středu 5. září setkání na téma: Rytířský básník Jaroslav Vrchlický Beseda o životě a díle českého velmi plodného básníka, dramatika, prozaika, překladatele. Autor se snažil pozdvihnout českou literaturu na úroveň té kvalitní evropské. Vydal 270 svazků knih. Nejvýraznější je jeho básnická tvorba, především lyrika. Ku příležitosti 100. výročí úmrtí Ve středu 19. září setkání na téma: Mosty přes jazykové řeky. Ukázky překladů cizojazyčné literatury z fondů městské knihovny a medailony autorů.