Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Literární klub pro seniory

Literární klub působí v rámci klubu pro seniory Pohoda při Sociálních službách Lipník nad Bečvou, který nabízí seniorům rozmanitou nabídku činností, které mohou účastníkům přinášet radost, nové vědomosti i potěšení ze setkávání s vrstevníky. Literárnímu klubu jsou vyhrazeny středy. Dvakrát za měsíc přichází mezi seniory knihovnice z městské knihovny a setkává se zde s milovníky literatury z řad seniorů. Společně debatují o vybraných literárních tématech. Povídání je vždy doplněno četbou knih a sdílené zážitky z četby mnohdy vyústí ve velmi živou debatu. Životní moudrosti literátů, doplněné o zkušenosti a postřehy zralých posluchačů, často vyvolávají úsměv na rtech všech zúčastněných. Návštěvníci Literárního klubu, kteří jsou současně i čtenáři městské knihovny, si mohou přinesené knihy ihned vypůjčit. V Literárním klubu bývá opravdová pohoda a společná setkání všechny vzájemně obohacují. Během téměř ročního působení Literárního klubu dvacet besed navštívilo 181 posluchačů. Největší úspěch měla beseda nad knihou Adiny Mandlové: Dneska už se tomu směju. Příští setkání Literárního klubu proběhnou ve středu 8. září 2010. Setkání s četbou začíná vždy od 9.30 hodin ve sníženém přízemí Domu s pečovatelskou službou.Fotogalerie