Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Literární večery

Městská knihovna v Lipníku nad Bečvou pořádá cyklus literárních večerů s četbou a diskusí k vybraným tématům řecké politické filosofie pod názvem Platónův dialog SYMPOSION: O lásce, touze a erotickém zasvěcení Zahájení je 7. února 2007
v 18:00 hodin ve výstavním sále městské knihovny Domečku…

Srdečně zveme všechny milovníky klasického čtení a především studenty, kteří se chystají podat přihlášku na vysokou školu s humanitním zaměřením.

Literárními večery Vás provede Petr Pospíšil, který nedávno promoval jako Master in Classics na universitě v anglickém Durhamu. V letech 2001 až 2004 byl studentem politologie a mezinárodních vztahů na Universitě Karlově v Praze a na Fakultě umění a sociálních věd v holandském Maastrichtu, kde se blíže věnoval etice a řecké politické filosofii.

Vystaveno: 22.1.2007

Vystavila: B. Musilová