Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Mezinárodní návštěva v knihovně

Ve středu 13. února navštívili knihovnu účastníci partnerské schůzky z programu Comenius, kteří pobývali v Zš Sluničko. Připraven byl zajímavý program. FotogalerieVe středu 13. února navštíli účastníci mezinárodního projektu Comenius v rámci své partnerské schůzky v Zš Sluníčko i informační centrum a knihovnu.Od 10:00 byla připravena komentovaná prohlídka města s průvodcem v anglickém jazyce. Nádherně zasněžené město si s průvodcem prošli dospělí i dětští účastníci. Od 14:00 hodin jsme v městské knihovně přivítali delegaci dětí z Polska a Maďarska i jejich české kamarády v rámci projektu Comenius. Připraven byl bohatý program. Během dvou hodin děti i pedagogové zhlédli film o Lipníku s anglickými titulky a poté společně luštili křížovku s tajenkou v angličtině, kde odpovídali na otázky, které navazovaly na prohlídku města i zhlédnutý film. Využívali při tom i připravené slovníky. Také proběhly soutěže ve skládání PUZZLE nebo hraní Pexesa. Příjemně strávené dvě hodiny byly vyplněny i promítáním filmové pohádky Janek a Anežka režiséra Jonáše Vacka. V závěru se děti seznámily se všemi odděleními knihovny. Pro dospělou část delegace byl ve výstavním sále knihovny ve stejném čase připraven seminář o volnočasových aktivitách pro děti a mládež za účasti představitelů města. Zdroj obrázku: http://www.google.com/imghp?hl=cs