Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Milan Sanetřík – výstava výtvarných prací

FOTOGRAFIE – ARTEFAKTY – OBRAZY
Výstavu s tímto názvem můžete navštívit ve výstavním sále městské knihovny Domečku od 13. do 22. března 2007…v úterý 13. 3. 2007 v době 12 – 16 hodin, v ostatní dny pondělí – pátek 10 – 16 hodin

Milan Sanetřík, původním povoláním lesník, žije v Hranicích. Po absolvování lesnické fakulty v Brně v roce 1957 pracoval v různých povoláních u státních lesů. Prakticky v této době se začal věnovat fotografii, kterou časem rozvíjel až k profesionální úrovni. Tuto tvorbu zhodnotil v několika autorských i kolektivních výstavách v různých městech regionu.

Vzhledem k profesi lesníka se věnoval i problémům ekologie a ochrany přírody. V této angažovanosti se stal iniciátorem a organizátorem několika ročníků celostátních výstav s názvem Lesy musí žít a Ekoforum.

Vyvrcholením této aktivity je jeho téměř desetiletá práce a posléze vydání obsáhlé encyklopedické publikace Evropské národní parky s popisem a fotografiemi 210 národních parků Evropy.

Po odchodu do důchodu začal rozvíjet své výtvarné zájmy i v oblasti obrazů, artefaktů a koláží. Od svých studijních let projevoval svůj vztah k poezii a historii starého Řecka. To výrazně ovlivňuje dodnes jeho tvorbu, v níž převažuje lyričnost.

Vědomě přehlíží formální akademismus různých uměleckých škol a směrů. Jeho tvorba se vyznačuje širokou škálou kompozičních záběrů, motivů i technik. Rád zkouší všechno. Své práce považuje především za dobrodružství v objevování a uplatňování své představivosti, fantazie až do oblasti abstrakce. Jako amatérský výtvarník bez absolutoria výtvarných škol tvoří především pro svou vnitřní radost a seberealizaci a nečiní si žádné nároky na profesionální hodnocení.

Na výstavě bude možno zakoupit dvě publikace s fotografiemi autora: Země Moravské brány a Evropské národní parky.

Vystaveno: 1. 3. 2007

Vystavila: B. Musilová