Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

NEJLEPŠÍ ČTENÁŘ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

Městská knihovna Lipník nad Bečvou se rozhodla vybrat nejlepšího dětského čtenáře za školní rok 2006/2007 …Nejlepší čtenář za školní rok 2006/2007 bude vyhlášen
13. června 2007 v rámci Slavností vodníka Kašňáka

K R I T É R I A

* Pravidelná návštěvnost knihovny

* Po celý rok nebyla zaslána upomínka za nedodržení půjčovní lhůty

* Účast na akcích pořádaných Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou

* Zapojení se do soutěže \“Všímálek\“

Pozor !
Vítěz bude pouze jeden. Za své počínání obdrží milý dárek.

Vystaveno: 31.5.2007

Vystavila: B. Musilová