Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Nejlepší čtenář knihovny

Nejlepším čtenářem knihovny se letos stal Jaroslav Klika Gratulujeme! Každoročně probíhá v dětském oddělení Městské knihovny Lipník nad Bečvou soutěž o nejaktivnějšího čtenáře za školní rok. V době od 1. 9. 2009 do 31. 5. 2010 sbírali soutěžní body ti nejpilnější z 212 čtenářů dětského oddělení (čtenáři ve věku 6 – 15 let). Hlavním kritériem byla návštěvnost knihovny a počet výpůjček (statistický údaj), ale i další aktivity – zapojení do soutěží, účast na kulturních akcích a besedách pořádaných knihovnou. Vyhlášení výsledků proběhlo na lipenském náměstí 9. června 2010 v rámci akce „Slavnosti vodníka Kašňáka“. Nejlepšímu čtenáři Jaroslavu Klikovi, žáku 2. třídy Zš Osecká 315, předal cenu v podobě knihy starosta města Ing. Miloslav Přikryl a vodník Kašňák předal ještě diplom.