Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Nejlepší dětský čtenář

V měsíci květnu MěK vyhlásila soutěž \“Nejlepší čtenář za školní rok 2005/2006\“ …
Kritéria pro volbu nejlepšího čtenáře ve školním roce 2005/2006:

* pravidelná návštěvnost knihovny

* po celý rok nebyly zaslány upomínky za
nedodržení půjčovní lhůty

* účast na akcích pořádaných MěK

* zapojení se do soutěže \“Všímálek\“

Ze 260 čtenářů dětského oddělení byla vyhodnocena jako nejlepší čtenářka

Jméno: Frydrýšková Natálie, 10 let

Výpůjčky: 113

Návštěv v měsíci: 8

Upomínka: 0

Účast na akcích: 6

Všímálek: 6

Cena bude předána v rámci projektu \“Týden knihoven v měsíci říjnu.

Kritéria

Vystaveno: 10. 7. 2006

Vystavila: K. Rýparová