Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Největší katastrofy v dějinách města Lipníka

Pro všechny zájemce o historii našeho města jsme připravili přednášku Největší katastrofy v dějinách města Lipníka. Přednášejícím bude Mgr. Lubor Maloň z Muzea Komenského v Přerově, kterého známe z loňského „putování“ dějinami města. Přednáška bude uvedena v rámci nového cyklu Host v knihovně ve čtvrtek 14. února 2008 v 18:00 hodin ve výstavním sále městské knihovny Domečku.Více se můžete dovědět v tomto článku přednášejícího… Poněkud netypické bude téma další přednášky z dějin Lipníka nad Bečvou. Jejím cílem bude seznámit posluchače s velmi zajímavou, i když poněkud pochmurnou částí dějin města Lipníka. Naše pozornost se totiž zaměří na největší a nejdůležitější katastrofy a pohromy, které Lipník za dobu jeho existence postihly. Proč však autor přednášky zvolil právě toto téma? Především chce doložit, že lidským příbytkům se v žádné době neštěstí nevyhýbalo a že můžeme být v podstatě rádi, že žijeme v poměrně klidné době a lokalitě. Navíc se při našem vyprávění lehce dotkneme i toho, co se dělo těsně po nešťastných událostech. A ne vždy se jednalo o negativní jevy. Téměř každá katastrofa totiž sebou kromě škod a tragédií nesla i vlnu solidarity a vzepětí sil, které pomáhaly ony škody minimalizovat. Vždyť bez lidského odhodlání a schopnosti začínat vždy znovu a znovu by již neexistovalo mnoho sídlišť a lidská společnost by pravděpodobně vypadala úplně jinak. Pro obyvatele Lipníka a mnohých dalších obcí by přeci nebyl velký problém sebrat se a odejít jinam. Ale naši předkové to neudělali a zůstali tu žít i přes nepřízeň osudu. Zájemce o historii města se tedy na přednášce doví, které katastrofy Lipník postihly, jaké stopy v něm zanechaly a co znamenaly pro tehdejší obyvatele. Naše vyprávění bude chronologické a bude plně navazovat na obecné dějiny města. Zajímat nás budou především požáry, postrach lidských příbytků a sídlišť od středověku až po moderní dobu, celkem pravidelně se opakující povodně, nebezpečné morové a cholerové epidemie, válečné konflikty a neúroda. A jistě najdeme i nějaké místo pro několik „katastrofických“ perliček a rovněž pro obecnější pohled na jednotlivé druhy neštěstí a katastrof, které v minulosti postihovaly města. Na Vás všechny, kteří se zajímáte o minulost svého bydliště a chcete se dovědět nové informace, čeká kromě zmíněné 80ti minutové přednášky rovněž promítání obrázků, které Vám výrazně pomůže utvořit si lepší představu o dávno zašlých dobách. Mgr. Lubor Maloň