Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Osudy Valentina Frydryška a jeho účast při formování leteckého oddílu ruských legií

Od 17. září do 1. října 2016 bude ve výstavním sále Domečku v Lipníku nad Bečvou k vidění další výstava z dějin československých Legií, které pro vás připravuje Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, Vojenským historickým ústavem Praha, Vojenským historickým archivem Praha a dalšími institucemi.
Tuto všeobecnou část doplní hlavní část výstavy s názvem Osudy Valentina Frydryška a jeho účast při formování leteckého oddílu ruských legií, jež představí životní příběh Valentina Frydryška, rodáka z Podhoří (1894). Těžištěm prezentace je jeho působení během první světové války a zvláště v řadách ruských legií. Valentin Frydryšek byl jedním z malého okruhu osob, které spoluutvářely leteckou jednotku v rámci legií. Zúčastnil se sibiřské anabáze, po návratu do vlasti se usadil na Slovensku, kde s přestávkou v období Slovenského štátu pracoval a účastnil se společenského života.
Výstava bude veřejnosti otevřena ve dnech pondělí – středa 9:00 – 12:00 a 15:00 – 17:00 hodin, sobota 15:00 – 17:00 hodin.