Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Památková péče

Městská knihovna Lipník nad Bečvou a Muzeum Komenského v Přerově připravili pro všechny zájemce o tuto tématiku přednášku Mgr. Kristiny Glacové Úvod do památkové péče na příkladu Městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou…Cílem přednášky je seznámit posluchače v prvé řadě se samotným oborem památkové péče a v krátkém přehledu nastínit její historii a vývoj od pouhého zájmu o starožitnosti až po profesionální památkovou ochranu s pravidly a legislativní ochranou.

K pochopení tohoto poměrně složitého systému je nezbytná odborná památkové terminologie (co je to památková zóna, ochranné pásmo apod.), jejíž znalost je výhodou i pro laickou veřejnost, jelikož s památkami a předměty kulturní hodnoty se dostáváme do kontaktu všichni, aniž si to mnohdy uvědomujeme.

MPR Lipník v tomto případě poskytuje příjemný prezentační materiál, jež bude v rámci přednášky sloužit k snazšímu uchopení celé problematiky.

Přednáška se koná ve čtvrtek 6. září 2007 v 18. hodin ve výstavním sále Městské knihovny Lipník nad Bečvou.

Vystaveno: 20.8.2007

Vystavila: B. Musilová