Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 14. března budou slavnostně pasováni na čtenáře žáci prvních tříd lipenských základních škol. Pasování prvňáčků se koná v sále ZUš A. Dvořáka od 10:00 hodin. Knihovnice z městské knihovny budou slavnostně přijímat mezi čtenáře žáčky všech prvních tříd lipenských základních škol. Pasování se svěří knihovnice dětského oddělení Simona Ryšavá postavám z pohádkového světa – královně Knihovně, princezně Knihovničce, hraběti Zdeňkovi a rytíři Jaroslavovi. Čestným hostem bude vítěz soutěře Čtenář roku 2011. Pro děti je připraven i doprovodný program, který zajistí žáci Zš Sluníčko a Základní umělecké školy A. Dvořáka. Pasování prvňáčků je odměnou dětem z prvních tříd za to, že se naučily číst a také motivací, aby čtení dále rozvíjely a knihy se staly pravidelnou součástí jejich zájmů. Upomínkou na tuto slavnostní chvíli jim bude placka „Už jsem čtenář“. Prvňáčci také získají od knihovny Čestný čtenářský průkaz, na základě něhož se mohou do konce školního roku zdarma zaregistrovat v dětském oddělení knihovny.