Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 20. března proběhne v sále ZUš Lipník nad Bečvou pasování žáků prvních tříd na čtenáře. Čtenářský průkaz, záložku do knihy a placku „Už jsem čtenář „dostane 121 dětí z lipenských základních škol a Loučky. Fotogalerie Pasovat budou významné osobnosti našeho města – např. starosta města Ing. Miloslav Přikryl. Pasování prvňáčků na čtenáře probíhá v naší knihovně od roku 2007 a je organizováno v rámci Března měsíce čtenářů. Žáci prvních tříd kromě čtenářského průkazu obdrží záložku do knihy a placku „Už jsem čtenář“. Pasování probíhá v pohádkové atmosféře a je doplněno kulturním programem. Pasováno bude celkem 121 prvňáčků ze Zš Osecká, Hranická, Sluníčko a Loučka. První pasování začíná v 9,30 a druhé v 10,30 hodin v Základní umělecké škole A. Dvořáka v Lipníku nad Bečvou. Akce je pořádána za grantové podpory města Lipníku nad Bečvou. Děkujeme vedení Základní umělecké školy A. Dvořáka za zapůjčení sálu.