Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Přednášky o historii Lipníku nad Bečvou

Pro všechny zájemce o historii našeho města připravila městská knihovna ve spolupráci s Muzeem Komenského Přerov cyklus přednášek Putování dějinami. Město Lipník v proměnách staletí… Lipník nad Bečvou patří ke starobylým a malebným moravským městům, jehož dějiny sahají hluboko do středověku. Ale obec Lipník existovala ještě dříve než vlastní město. Nemáme sice pro toto tvrzení mnoho písemných důkazů, ale máme jistotu, která vyplývá z logiky věci. Jako hlavní argument může sloužit poloha Lipníku. Vždyť leží v Moravské bráně, ve spojovací chodbě (odborně se tomu říká koridor) mezi severem a jihem Evropy. Právě tudy táhly statisíce a miliony lidí za obživou či lepší budoucností. Ať už to byli pravěcí lidé pronásledující mamuty nebo kolonizátoři, obchodníci či vojáci.
A mnozí z nich pochopili, že právě zde je vhodné místo k životu. Usadili se, tvrdě pracovali a žili, jak nejlépe to šlo. Ne vždy to bylo jednoduché (vlastně by se spíš mělo říci: nikdy to nebylo jednoduché), ale snaha přinesla kýžené plody. Vznikla historicky, kulturně a umělecky unikátní lokalita, kterou obdivují nejen odborníci na slovo vzatí.

V posledních letech se věnuje velké úsilí obnově historického jádra. Jenže je nutné docílit i jistého oživení města, zejména po stránce kulturní a společenské. Je potřeba zapojit do dění ve městě co největší část jeho obyvatel. Právě oni jsou tou nezbytnou ingrediencí, která z města dělá společenství a ne pouze kamenné kulisy. Vždyť mnozí z nás třeba ani netuší, v jakém městě žijí, jakou má historii, o co usilovaly generace, které zde působily před námi.
Právě z těchto důvodů proběhne od února do května 2007 v Domečku Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou cyklus čtyř historických přednášek z dějin města Lipníku. Celý cyklus má název Putování dějinami. Město Lipník v proměnách staletí.

Přednášky mají seznámit posluchače s dějinami města, doplněnými o nejnovější výsledky historického bádání. Nebude se ovšem jednat pouze o výklad tzv. politických dějin, ale zaměříme se na vývoj města po stránce společenské, kulturní, náboženské a hospodářské. A abychom vytvořili plastický obraz města, seznámíme se s význačnými a výraznými osobnostmi, které v Lipníku žily nebo zasáhly do jeho dějin. Přednášet bude Mgr. Lubor Maloň z Muzea Komenského v Přerově, p. o.
Termíny přednášek, vždy v 18:00 hodin:
8. 2. 2007 Počáteční rozpaky. Lipník od pravěku do 2. poloviny 15. století 8. 3. 2007 Vzestup a strmý pád. Lipník v letech 1475-164812. 4. 2007 Od války k Válce. Dějiny Lipníku od roku 1648 do 1. světové války
10. 5. 2007 Život je změna. Vývoj města Lipníku od roku 1918 do žhavé současnosti.

Posluchači budou moci vyslechnout především tato témata:Osídlení na Lipensku v pravěku, archeologické nálezy z této doby. První zmínka o Lipníku a založení města. Co bylo před založením? (Zde je pouze jeden otazník, ale ve skutečnosti je jich mnohem více – právě ve spojení s první zmínkou a založením). Kravařské privilegium městu. Nástin dějin rodů vlastnících město. Lipník a Helfštýn. Lipník za markraběcích válek. Lipník v období husitství. Lipník za Pernštejnů. Hospodářský vzestup v 16. století. Morové epidemie. Hrdelní právo v Lipníku a lipenské soudnictví. Požár 1609. Jednota bratrská. Petr Vok z Rožmberka. Bruntálští z Vrbna a stavba zámku. Třicetiletá válka. Dietrichsteinové. Vývoj městských privilegií. Purkmistři a konšelé. Příchod a působení piaristů. Válečné akce 18. století (válka o rakouské dědictví, sedmiletá válka, napoleonské války). Josefinské reformy ve městě. Počátek průmyslové revoluce. Císařská cesta v Lipníku. Železnice. Lipník v roce 1848. Zrušení piaristické koleje. Lipník politickým a soudním okresem. Německá menšina vládne Lipníku. Židé v Lipníku. První světová válka. České a německé školství. Spolkový život přelomu 19. a 20. století. Rok 1918. Lipník za 1. republiky. Lipník v době okupace. Poválečný vývoj.

Vystaveno: 22.1.2007

Vystavila: B. Musilová