Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Předsednictví ČR v Radě Evropy – výsledky webového kvizu

Celé dva měsíce měli návštěvníci webových stránek městské knihovny možnost zapojit se do webového kvizu na téma Předsednictví ČR v Radě Evropy… Kviz vyplnilo 26 soutěžících. Bohužel 21 z nich si dobře nepřečetlo propozice, takže nemohli být do vyhodnocení zahrnuti (někteří měli bydliště mimo mikroregion Lipensko, jiní neudali kontaktní údaje). Je však zajímavé, že i kdyby tyto podmínky splnili, nedostali by se mezi tři nejlepší. Z pěti účastníků, kteří splnili podmínky zadané v propozicích, měli tři plný počet – 15 bodů. Pořadí bylo stanoveno losem, losování proběhlo ve studovně městské knihovny v pondělí 22. června a náhodná návštěvnice paní Vlasta Bagarová vylosovala pořadí takto: 1. místo: Marcela Střelcová 2. místo: Terezie Nožková 3. místo: Karolína PliskováVýherci obdrží knihy o Irsku a předání cen proběhne ve středu 1. července 2009 v 9.00 hodin v městské knihovně. Další dvě soutěžící měly 14 a 10 bodů. účastníci kvizu, kteří nemohli být zařazeni do vyhodnocení, získali od 3 do 13 bodů. Nejčastěji účastníci chybovali v otázce č. 15 – kdo je velvyslancem ČR při EU.Je škoda, že se do soutěžení nezapojilo více účastníků. Všechny informace byly k dispozici na internetu, konkrétně na www.euroskop.cz , ale jistě se daly najít i na jiných www stránkách věnovaných Evropské unii.Ceny do soutěže byly spolufinancovány Informačním střediskem Europe Direct pro Olomoucký kraj, Statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem.FotogalerieSprávné odpovědi:1. Co je předsednictví v EU?a) Předsedání jedné členské země v Radě Evropské unie b) Předsedání jedné členské země Evropské unii c) Předsedání jedné členské země Evropské radě 2. Jak dlouho předsednictví trvá?a) 12 měsícůb) 6 měsícůc) 18 měsíců3. Které státy tvoří současné Trio předsednictví?a) Francie, Česka republika, švédskob) Česká republika, Polsko, Slovenskoc) Francie, Německo, Lucembursko4. Kdo tvoří za jednotlivé země Radu Evropské unie?a) ministři členských zemí EUb) prezidenti členských zemí EUc) poslanci členských zemí EU5. Klíčovými prioritami českého předsednictví jsou tři „E“. Co tato tři E jsou? a) ekologie, energetika, ekonomikab) ekologie, ekonomika, Evropa ve světěc) ekonomika, energetika, Evropa ve světě6. Kterou z těchto pravomocí NEMá stát, který předsedá EU?a) svolává a řídí zasedání Rady EUb) zastupuje Radu EU při jednání s ostatními institucemi EU c) vypracovává návrh rozpočtu EU7. Která země z postkomunistických zemí předsedala EU před Českou republikou?a) Slovenskob) Slovinskoc) Polsko8. Co je Entropa?a) Budova Evropského parlamentub) Budova Rady Evropyc) Kontroverzní plastika Davida Černého9. V kterém roce vstoupila Česká republika do Evropské unie?a) 2007b) 2004c) 199510. V kterém roce se v České republice konaly první volby do Evropského parlamentu?a) 1995b) 2004c) 200711. V červnu 2009 se budou konat volby do Evropského parlamentu. Po kolikáté budeme volit?a) po prvéb) po druhéc) po třetí12. Kolik poslanců budeme v České republice do Evropského parlamentu volit?a) 22 poslancůb) 26 poslancc) 24 poslanců13. Kolik je členských zemí EU?a) 15b) 27c) 2514. V roce 2007 došlo k poslednímu rozšíření EU. Které státy byly při tomto rozšíření přijaty do EU?a) Bulharsko, Rumunskob) Litva, Lotyšskoc) Turecko, šrbsko, Chorvatsko15. Kdo je velvyslanec ČR při EU?a) Vladimír špidlab) Jan Kohoutc) Milena Vicenová