Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Přijmeme 2 průvodce TIC

Městská knihovna Lipník nad Bečvou hledá pro Turistické informační centrum 2 průvodce na dobu určitou od 14. 4. 2010 do 13. 10. 2010 . Průvodce bude vybrán na základě splnění kritérií a pohovoru. Požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou,dobrá znalost anglického nebo německého jazyka, znalost a zájem o historii města a památek,velmi dobré komunikační schopnosti,dobrá znalost ovládání PC, internetu a e-mailu. Platové zařazení: platová třída 6 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Další nezbytné předpoklady: státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt v České republice, dosažení věku 18 let, bezúhonnost. K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, doklad o jazykové způsobilosti,kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky zasílejte v termínu do 19. března 2010 na adresu: Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Nám. T. G. Masaryka 11 751 31 Lipník nad Bečvou Výběrové řízení bude probíhat ve dnech 24. – 31. 3. 2010 Bližší informace: ředitelka Mgr. Miroslava Střelcová, t.č. 581 771 157, e-mail: mstrelcova@mek-lipniknb.cz