Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Přijmeme 2 průvodce TIC

Městská knihovna Lipník nad Bečvou hledá pro Turistické informační centrum 2 průvodce na dobu určitou od 15. 4. do 14. 10. 2009. Zájemci hlaste se do 31. března 2009. Průvodce bude vybrán na základě splnění kritérií a pohovoru.Požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou,dobrá znalost anglického nebo německého jazyka,znalost ovládání PC, internetu a e-mailu na uživatelské úrovni. Výhodou: dobré komunikační schopnosti,znalost turistických památek a historie města Lipník nad Bečvou. Platové zařazení:platová třída 6 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Další nezbytné předpoklady: státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt v České republice, dosažení věku 18 let, bezúhonnost. Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných předpokladech Bližší informace – ředitelka Mgr. Miroslava Střelcová, t. č. 581 771 157, e-mail: mstrelcova@mek-lipniknb.cz