Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Přijmeme dva průvodce TIC

Ředitelka Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. přijme 2 průvodce pro Turistické informační centrum Lipník nad Bečvou, pracovní poměr na dobu určitou od 13. 4. 2011 do 12.10.2011 Požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou,dobrá znalost anglického nebo německého jazyka, znalost a zájem o historii města a památek,velmi dobré komunikační schopnosti,dobrá znalost ovládání PC, internetu a e-mailu. Platové zařazení: platová třída 6 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Další nezbytné předpoklady: státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt v České republice, dosažení věku 18 let, bezúhonnost. K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky zasílejte v termínu do 8. března 2011 na adresu: Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Nám. T. G. Masaryka 11 751 31 Lipník nad Bečvou Výběrové řízení bude probíhat ve dnech 14. – 18. 3. 2010 Bližší informace: ředitelka Mgr. Miroslava Střelcová, t.č. 581 771 157, e-mail: mstrelcova@mek-lipniknb.cz