Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

PRIVILEGIA MĚSTA LIPNÍKA

Městská knihovna Lipník nad Bečvou zve všechny zájemce o regionální historii na přednášku PhDr. Jiřího Lapáčka, ředitele Státního okresní archivu Přerov, Privilegia města Lipníka… Přednáška se koná ve čtrtek 10. dubna 2008 v 18:00 hodin ve výstavním sále městské knihovny Domečku v rámci pravidelného cyklu Host v knihovně.Bližší informace o přednášce jsou v následující anotaci přednášejícího PhDr. Jiřího Lapáčka:“Zajímavou stránkou historie Lipníku nad Bečvou je udělování privilegií jednotlivými majiteli města, popř. panovníky, z nichž nejstarším je privilegium Lacka z Kravař z r. 1378 na odúmrť. Tato kapitola z dějin správy města se osudově uzavřela po bitvě na Bílé hoře, kdy panství získal František kardinál z Ditrichštejna. V rámci potrestání města za jeho odboj kardinál nejdříve všechna privilegia zabavil a následně jako projev své přízně vydal v roce 1628 nové privilegium, jímž upravoval různé stránky městského života v duchu rekatolizačních a svých vlastních zájmů. Ustanoveními tohoto privilegia se pak město řídilo po celou dobu feudálního zřízení až do roku 1848.“Během večera bude také příležitost prohlédnout si výstavu ARCHIV MĚSTA LIPNíKA, která bude otevřena od 11. do 22. dubna 2008.Akce je ralizována za grantové podpory města Lipník nad Bečvou