Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Proč děti zlobí

aneb Jak na nevhodné chování dětí. Přednáška o dětském zlobení se koná v pondělí 9. března 2015 od 17:30 hodin ve výstavním sále Domečku.

Přednáška je určena rodičům, prarodičům i všem, které trápí dětské zlobení. Přednášet bude Bc. Marcela Kořenková – lektorka kurzů efektivního rodičovství, která svoji přednášku uvádí takto : “ Téma dětského zlobení je tématem, které se s malými výjimkami dotýká každého rodiče. Abychom nacházeli odpověď na otázku, jak v takových situacích správně reagovat, je potřeba položit si otázku, co se za tímto chováním skrývá.? Jinými slovy – co nám dítě prostřednictvím svého chování, které nás dráždí, hněvá, zraňuje či vyčerpává, chce vlastně sdělit? Co ho vede k tomu, že volí tyto cesty?

Toto téma nenahlížím z pohledu pedagogického, ale psychologického. Ve svých úvahách vycházím z teorie Individuální psychologie Alfréda Adlera, zakladatele psychologie, která je jedním ze směrů hlubinné psychologie. Ten hovoří o tom, že člověk je tím, kdo si své chování vždy volí, pro něj se sám rozhoduje, není tedy obětí svého vlastního chování. Každopádně, chování člověka je vždy ovlivněno cíli, které si klade a kterých chce svým životem dosáhnout. Primárním cílem každého člověka, míní A. Adler, je nasytit potřebu být přijat a mít své nezastupitelné místo ve společnosti, ve které vyrůstá, žije, pracuje atd. Neuspokojení této potřeby pak vede děti ve svém důsledku k volbě takového chování, které vnímáme jako ono dětské zlobení.

Principy, které v rámci tématu nacházíme jako funkční, jsou uchopitelné pro obnovu nejen ve vztahu rodič – dítě, ale i ve vztahu muž – žena, partner – partnerka, kolega – kolegyně apod. Tedy na všech úrovních vztahů.

Zpracování tohoto tématu pomáhá rodiči nahlížet na dětské zlobení tzv. jinýma očima a ve svém důsledku mu umožňuje reagovat jiným způsobem, než jak byl doposud zvyklý. Tato změna pak přivádí k ozdravení vztahu mezi rodičem a dítětem a k vykročení na cestu, která je nesena láskou v jejich různých podobách.

K účasti nad tímto tématem srdečně zvu rodiče, prarodiče ale i všechny ty, které trápí dětské zlobení, či narušené vztahy s (dospělým) dítětem.“

Přednášku pořádá SALVE PRODUCTION s. r. o. ve spolupráci s Centrem pro rodinu Hranice Jitřenka, farností Lipník nad Bečvou a Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou.