Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

PROVOZ KNIHOVNY OD 3. 12. 2020

Vážení čtenáři,

od čtvrtka 3. 12. 2020 otevíráme knihovnu v běžné provozní době pro dětské i dospělé oddělení.

 

Pro provoz knihovny platí následující pravidla:

• vstup do knihovny na dospělé oddělení je umožněn nejvýše pro 3 čtenáře,

• vstup do knihovny na dětské oddělení je umožněn nejvýše pro 1 čtenáře,

• vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem pomocí roušky či jinou ochrannou dýchacích cest,

• používejte dezinfekci na ruce při vstupu do knihovny a při použití PC,

• udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních návštěvníků i zaměstnanců knihovny v rozsahu minimálně 2 m,

• nezdržujte se v prostorách knihovny déle, než je to nezbytně nutné.

 

Studovna bude fungovat v omezeném režimu pouze pro tisk, kopírování, skenování dokumentů a půjčování periodik.

 

UZAVŘENÍ KNIHOVNY

Ve dnech 9. 12. až 11. 12. 2020 bude knihovna z důvodu instalace nového knihovního systému UZAVŘENA.

 

VÁNOČNÍ SVÁTKY V KNIHOVNĚ

V době mezi vánočními svátky ve dnech 28. 12. až 31. 12. 2020 bude knihovna UZAVŘENA.