Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Putování dějinami. Město Lipník v proměnách staletí, část II.

Zveme vás na další z cyklu přednášek pod názvem Vzestup a strmý pád. Lipník v letech 1475 – 1648 do Domečku městské knihovny ve čtvrtek 8.3.2007 v 18:00 hodin…Nadpis tohoto článku prozrazuje čtenáři název další přednášky v rámci čtyřdílného cyklu Putování dějinami. Město Lipník v proměnách staletí, který má seznámit zájemce s velice zajímavými dějinami našeho starobylého města.

Posluchači se budou moci seznámit s dějinným vývojem Lipenska a především Lipníka nad Bečvou od roku 1475 do konce třicetileté války. Začneme „zlatým“ obdobím dějin Lipníka, tedy obdobím vlády rodu Pernštejnů a dozvíme se leccos zajímavého i o jeho jednotlivých členech, kteří vlastnili helfštýnské panství (např. Vilém z Pernštejna a Jan Bohatý z Pernštejna). S tímto rodem je spojena i výstavba lipenských hradeb a židovské synagogy a udělení mnoha privilegií.

Dalšími rody, o kterých se zmíníme, budou Ludanicové a Bruntálští z Vrbna. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na poměrně krátkou éru Petra Voka z Rožmberka, se kterým souvisí největší rozkvět lipenské Jednoty bratrské. V podstatě každý z těchto rodů zanechal po sobě v Lipníku stopy a my se je pokusíme odhalit.

Nebude chybět ani stručný přehled vývoje kultury, stavebnictví, náboženství, soudnictví, vrchnostenské správy a hospodářství v celém zmíněném období. Ale historie není vždy jen pozitivní, a proto vzpomeneme i pohromy, které město zasáhly – morové epidemie a požáry, zejména ten z roku 1613.

V druhé části přednášky bude řeč o největším evropském válečném konfliktu 17. století – o třicetileté válce, která výrazně ovlivnila a hlavně zbrzdila vývoj města. Právě na počátku třicetileté války se majiteli panství stali Dietrichsteinové, reprezentovaní v té době kardinálem Františkem Dietrichsteinem. Za něj došlo k rekatolizaci města, zabavení městských privilegií, ale i jejich částečnému obnovení, polepšení městského znaku a především k příchodu piaristů. Výklad vývoje tohoto období, týkající se zejména válečných události, různých pohrom (epidemie, požáry, atd.) a hospodářské situace Lipníka bude opřen především o studium dobových archivních pramenů.

Pro názornost bude přenáška doplněna o projekci obrázků pomocí data projektoru.
Srdečně zvu všechny zájemce o historii města Lipníka a těším se na vaši hojnou účast.

Termíny přednášek:
8. 3. 2007 – Vzestup a strmý pád. Lipník v letech 1475-1648

12. 4. 2007 – Od války k Válce. Dějiny Lipníka od roku 1648 do 1. světové války

10. 5. 2007 – Život je změna. Vývoj města Lipníka od roku 1918 do žhavé současnosti

Vystaveno: 04. 2. 2007

Vystavila: B. Musilová