Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Putování dějinami. Město Lipník v proměnách staletí, část III.

Městská knihovna Lipník nad Bečvou a Muzeum Komenského v Přerově vás zvou na další z cyklu přednášek o historii našeho města, tentokrát pod názvem Od války k Válce. Dějiny Lipníka od roku 1648 do 1. světové války do Domečku městské knihovny ve čtvrtek 12. 4. 2007 v 18:00 hodin…Zájemci o historii Lipníka nad Bečvou mají v tomto období jedinečnou možnost blížeji se seznámit s dějinami našeho města nebo si své dosavadní znalosti alespoň zrekapitulovat.
V Domečku Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou totiž od února až do května tohoto roku probíhá každý druhý čtvrtek v měsíci, vždy od 18:00, 90ti minutová přednáška v rámci čtyřdílného cyklu přednášek Putování dějinami. Město Lipník v proměnách staletí.

12. dubna 2007 se uskuteční třetí přednáška s názvem Od války k Válce. Dějiny Lipníka od roku 1648 do 1. světové války.

Posluchači budou informováni o dějinách Lipníka a Lipenska od konce třicetileté války až po vznik samostatné Československé republiky v roce 1918. Řeč bude především o snaze měšťanů a vrchnosti vymanit se z dluhů a problémů, které zůstaly po třicetileté válce, o stavební činnosti v době baroka, o piaristech a jejich záslužné kulturní a školské činnosti, o morové epidemii z počátku 18. století, o válkách, které se dotkly i našeho města (především války o rakouské dědictví, sedmiletá válka, napoleonské války) a o životě v Lipníku v období tzv. Metternichova absolutismu.

V 19. století se v českých zemích hlásí o slovo průmyslová revoluce se svými továrnami, doly, hutěmi a železnicí. A jelikož ani Lipník nezůstal v tomto ohledu stranou, zmíníme se rovněž o průběhu průmyslové revoluce a industrializace na Lipensku.
Naše pozornost ulpí především na budování železnice a na jejím významu pro město v prvních letech existence. Právě železnice totiž znamenala pro Lipník důležitý impuls k rozvoji. A protože od roku 1848 docházelo k jistým závažným změnám v politickém životě, které měly značnou odezvu ve společnosti, budeme se věnovat i této problematice. Vždyť je to doba vzniku různých spolků, škol, výchovných a tělocvičných jednot, atd. Také se ovšem prohlubovaly národnostní problémy.

V poslední části přednášky bude věnována velká pozornost vývoji Lipníka za první světové války a jejímu konci, zejména vyhlášení samostatnosti a konec německé politické nadvlády ve městě. Opět nezapomeneme na historii židovské obce a na vývoj soudnictví a politické správy. Pro lepší názornost bude výklad doplněn o projekci obrázků pomocí dataprojektoru.
Srdečně zvu všechny zájemce o dějiny města Lipníka a těším se na vaši účast.

Termíny dalších přednášek:
12. 4. 2007 – Od války k Válce. Dějiny Lipníka od roku 1648 do 1. světové války.
10. 5. 2007 – Život je změna. Vývoj města Lipníka od roku 1918 do žhavé současnosti.

br>
Vystaveno: 29. 3. 2007

Vystavila: B. Musilová