Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Putování dějinami. Město Lipník v proměnách staletí

Zveme vás na první z cyklu přednášek pod názvem Počáteční rozpaky. Lipník od pravěku do 2. poloviny 15. století do Domečku městské knihovny ve čtvrtek 8.2.2007 v 18:00 hodin…Pomalu se blíží únor a s ním i první přednáška z dějin města Lipníku, která se uskuteční v rámci cyklu čtyř přednášek, jež budou probíhat každý druhý čtvrtek v měsíci od února do května 2007 v Domečku Městské knihovny Lipník nad Bečvou.
Tento projekt si klade za cíl seznámit zájemce s velmi zajímavou a dosti spletitou lipenskou historií. Nebude nás ovšem zajímat pouze politika a válčení, ale také každodenní život (tzv. dějiny každodennosti či dějiny hmotné kultury), tedy například vývoj městských práv a samosprávy, obchod, řemesla, katastrofy a epidemie, architektura, umění, duchovní život, atd.
Občas zabloudíme i do historiografie čili budeme si povídat o literatuře, věnující se Lipníku a jeho dějinám. Budeme se pokoušet vycházet z nejnovějších poznatků a upozorňovat na vývoj pojetí a výkladu dějin města. A samozřejmě se budeme seznamovat i s nejvýznamnějšími lipenskými osobnostmi (nejen rodáky, ale i osobami a rody, které s Lipníkem a jeho vývojem nějak souvisely).

Právě 8. února 2007 od 18:00 proběhne přednáška (cca 90 minut) nazvaná Počáteční rozpaky. Lipník od pravěku do 2. poloviny 15. století. Posluchači budou stručně seznámeni s dějinami Lipníku a nejbližšího okolí ještě před tím, než vystoupil pomocí písemných pramenů z šera zapomnění.
Nápomocny k tomu budou především výsledky nejnovějších archeologických výzkumů. Řeč bude samozřejmě o první písemné zmínce a o problémech se založením města a jeho počátky, na které měli mnozí historikové a jim podobní odborníci mnohé, většinou dosti odlišné, názory. V souvislosti se založením města padne zmínka i o založení hradů Drahotuš a Helfštýn (Friduš z Linavy) a o vývoji drahotušského a helfštýnského panství.
Pokusíme se zjistit, jak se žilo za Kravařů (kravařské privilegium a první otisk městské pečeti z poloviny 14. století), Jana z Mesenpecku a za pánů ze Sovince. Právě za asistence těchto rodů proplujeme obdobím husitských válek a následným bezvládím. Pro zpestření si povíme několik lipenských pověstí vážících se k tomuto období a také se budeme zabývat problematikou používání přídavných jmen lipenský a lipnický.

Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem o historii našeho města. Nečekejme zcela nové a objevné informace, spíše přehledně podaný a ucelený obraz dějin, namalovaný s pomocí kritického přístupu k literatuře a nejnovějších poznatků historického a archeologického bádání.

Vystaveno: 22.1.2007

Vystavila: B. Musilová