Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Regionální funkce

Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. vedle funkce městské knihovny vykonávala řadu let i střediskovou funkci pro místní knihovny. V letech 2001 – 2002 vykonávala regionální funkce (dále jen RF) na základě smlouvy s Městskou knihovnou v Přerově. Od roku 2003 vykonává RF na základě smlouvy o přenesení výkonu regionálních služeb, uzavřené s Vědeckou knihovnou v Olomouci. Nejprve pro 13 knihoven střediska Lipník nad Bečvou a od roku 2004 pro celkem 32 základních knihoven středisek Brodek u Přerova, Hustopeče nad Bečvou a Lipník nad Bečvou (na základě smluv s Olomouckým krajem a Vědeckou knihovnou v Olomouci). Od roku 2004 je výkon regionálních financován z rozpočtu Olomouckého kraje. Legislativně jsou regionální funkce upraveny zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon, § 2 písm. h)

Přehled činností

  • metodická, konzultační a poradenská pro neprofesionální knihovníky a obce středisek Lipník n. B., Brodek u Přerova a Hustopeče n. B.
  • metodická a konzultační činnost pro profesionální knihovny v Brodku u Přerova a v Hustopečích n. B.
  • nákup a zpracování knihovního fondu z účelových prostředků Olomouckého kraje na RF a z prostředků obcí
  • aktualizace a revize knihovních fondů obsluhovaných knihoven
  • tvorba výměnných souborů a jejich distribuce, cirkulace, správa a aktualizace
  • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  • statistika knihovnických činností
  • metodická podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit

 Obsluhované knihovny

 
Středisko Brodek Středisko Hustopeče Středisko Lipník nad Bečvou
Brodek u Přerova Hustopeče n. B. Lipník nad Bečvou
Císařov Bělotín Bezuchov
Citov Kunčice Bohuslávky
Čelechovice Milotice n. B. Hlinsko
Kokory Nejdek Jezernice
Luková Polom Kladníky
Nelešovice Poruba Lhota
Rokytnice Potštát Loučka
Věrovany Špičky Nové Dvory
  Vysoká Podhoří
    Radotín
    Týn nad Bečvou
    Veselíčko

 

Základní dokumenty:

 

Kontakt: Mgr. Lucie SVOBODNÍKOVÁ
e-mail: stredisko@knihovnalipnik.cz
telefon: 580 582 978

Regionální funkce jsou financovány z rozpočtu Olomouckého kraje.