Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Setkání dloholetých čtenářů

Ve středu 21. listopadu proběhlo ve výstavním sále knihovny Domečku tradiční Setkání dloholetých čtenářů s knihovnicemi lipenské městské knihovny, které má dloholetou tradici. Fotogalerie Na tradičním setkání knihovnic Městské knihovny Lipník nad Bečvou s dlouholetými čtenáři se sešlo se 26 čtenářů, kteří prožili v Domečku příjemné odpoledne. Připravený program zahájilo svým vystoupením dechové trio pana Leonarda Zábranského ze ZUš Antonína Dvořáka. Poté knihovnice oddělení pro dospělé Vlasta Kulíšková seznámila čtenáře s útlou knížkou písničkářky, skladatelky, instrumentalistky a zpěvačky Radůzy Čáp nejni kondor. Podzimní atmosféru umocnila ukázkou četby z knihy Jaroslava Čejky Satan a liška. A poradila účastníkům setkání, jak je dobré uklidit si v duši. Pak následovala u malého občerstvení vzájemná diskuse. V neformálním prostředí hovořili čtenáři s knihovnicemi o tom, jaké knihy postrádají, jaké akce knihovny se jim líbí. Ředitelka knihovny Mgr. Miroslava Střelcová hovořila o projektech realizovaných v roce 2012 a poděkovala čtenářům za jejich dloholetou přízeň. Avizovala novou službu čtenářům – od roku 2013 budou čtenářům k dispozici ve studovně čtečky k prezenčnímu půjčování. V pohodové atmosféře se účastníci setkání rozcházeli až za smrákání.