Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Setkání se čtenáři

Ve středu 27. listopadu proběhlo tradiční předvánoční setkání dlouholetých čtenářů ve výstavním sále knihovny Domečku. Společné povídání zahájilo vystoupení žáků ZUš Antonína Dvořáka. Fotogalerie Již několik let se v předvánoční čas setkávají dlouholetí čtenáři a pracovnice knihovny v příjemné pohodové atmosféře. Nechyběl ani kulturní program. Letos účastníky setkání potěšil komorní smyčcový soubor žáků lipnické ZUš A. Dvořáka, vedený paní Nosálovou. Pracovnice dospělého oddělení pobavila vybranými ukázkami četby naší literatury. (Tereza Boučková: Boží a jiná muka, Miroslav Horníček: Chvalozpěvy- Chvála čtení, Chvála čtenářů.) Vlasta Kulíšková pozvala čtenáře na akci Den pro dětskou knihu, která pobaví babičky, dědečky i jejich vnuky. Čtenáři hovořili o tom, které akce knihovny je zaujaly a proč. Na pracovnici dětského oddělení vyzvídali, jaká bude letošní vánoční výstava. Pracovnici studovny pochválili za její přínosné kurzy „Jak na počítač“, navštěvované převážně seniory. Podnětně, v přátelském duchu a otevřeně se diskutovalo o literatuře a besedách organizovaných knihovnou. účastníci našeho setkání ocenili cyklus přednášek Host v knihovně. Všichni, čtenáři i knihovnice se těší na další oboustranně přínosné setkání.