Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

podrobné kontaktní údaje

     facebook      YOUTUBE

Provozní doba knihovny:

Dospělé oddělení, studovna
pondělí 11:00 – 16:00
úterý 9:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 9:00 – 17:00
pátek 9:00 – 16:00

Dětské oddělení
pondělí 13:00 – 16:00
úterý 13:00 – 17:00
středa zavřeno
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek 13:00 – 16:00

Zajímavé odkazy: 

 

 

 

Jsme členy SKIP – Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

 

 

Soutěž o nejlepšího čtenáře školního roku 2010/2011

Městská knihovna Lipník nad Bečvou vyhlašuje soutěž pro čtenáře dětského oddělení „O nejlepšího čtenáře“ školního roku 2010/2011. Do soutěže se mohou přihlásit registrovaní čtenáři ve věku 6-15 let nejpozději do 15. září 2010 v dětském oddělení.Body se udělují za tyto aktivity:Návštěva knihovny (2 body)Výpůjčky knih a časopisů (1 bod)účast na vybraných akcích pořádaných knihovnou (Pohádkové úterý, Den pro dětskou knihu, průvodní program při Noci s Andersenem, 1 akce v rámci BMČ, 1 akce v rámci Týden knihoven) (10 bodů) Zapojení se do vybrných soutěží pořádaných knihovnou (Všímálek, Velké knihovnické putování, Pochlub se svým zážitkem z prázdnin) (10 bodů)Nejlepší čtenář za školní rok 2010/2011 bude vyhlášen a odměněn v červnu u příležitosti 14. ročníku Vodníka Kašňáka.